Luftrensere for bedrifter og kontorer

Effektiv luftrensing for kontoret

Med luftrensing fra Njord reduseres smitterisikoen med opptil 90 %. Kunder og besøkende beskyttes, og dere får et friskere personale med redusert sykefravær. Dessuten reduseres oppvarmingskostnader og behovet for renhold.

I et rent inneklima på kontoret uten støv, pollen og andre helsefarlige partikler skapes en sunn arbeidsplass der risikoen for å smittes av luftbårne bakterier og virus reduseres med opptil 90 %. Ren luft resulterer også i et generelt friskere og mer produktivt personale med redusert sykefravær.

Med luftrensere fra Njord kan dere skape sikre kontorlandskap, møterom og resepsjoner der personale og besøkende ikke trenger å bekymre seg for å smittes samt der problemene for personer med allergi reduseres markant. Dessuten reduseres behovet for oppvarming i lokalene på grunn av bedre luftsirkulasjon, og også rengjøringsbehovet reduseres på grunn av mindre støv.

Friskere personale og redusert sykefravær.
Forbedrer inneklimaet for allergikere og reduserer allergiproblemer.
Redusert smitterisiko med opptil 90 %.
Sikkert kontor med lokaler som alltid er klare for besøkende, kunder og personale.
Beskytter personalet mot å utvikle allergier, lungesykdommer, kreft og andre helseproblemer knyttet til luftforurensning.
Friskere og mer effektivt personale.
Bedre luftsirkulasjon minsker behovet for oppvarming, noe som gir reduserte oppvarmingskostnader.
Ren luft minsker rengjøringsbehovet, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Spesifikke luftrensingsfunksjoner

Flere muligheter på kontoret

Utstyr luftrenseren din med tilvalg som håndterer spesifikke utfordringer, for eksempel å redusere problemer med vond lukt, eller skap sikre, partikkelfrie luftsoner akkurat der de trengs som mest.

Bekjempelse av vond lukt med ionisering

Bli kvitt vond lukt effektivt og raskt ved å utstyre luftrenseren med en ioniseringsenhet.

Skap sikre luftsoner med Njord Safe-Zone™

Skap sikre, definerte soner med ren og sunn luft og reduser risikoen for å bli smittet med opptil 90 %.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg med å få ren og sunn luft?

Kundereferanser om ren luft

Hør det fra kundene våre

Vårt sortiment av industrielle luftrensere passer til alle typer virksomheter. Her er eksempler fra kunder innen bedrifter og kontorer.

Anbefalte luftrensere for bedrifter og kontorer

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.