Kostnadsbesparelser med luftrensing

Reduserte kostnader med ren luft!

Effektiv luftrensing reduserer kostnader knyttet til sykefravær, vedlikehold av maskiner, oppvarming og renhold. Ren luft beskytter mennesker, holder lokaler, produkter og varer rene og skaper et optimalt miljø for maskiner, utstyr og følsomme prosesser. Det skaper et sunt arbeidsmiljø, smidig drift og reduserte kostnader.

Med ren og sunn luft reduseres risikoen for å bli smittet av luftbårne bakterier og virus med opptil 90 %, og risikoen for å utvikle helseproblemer knyttet til luftforurensning minimeres. Det gir friskere ansatte og et korttidssykefravær som er redusert med opptil 20 %. Ren og støvfri inneluft beskytter også maskiner, utstyr og automatiseringsløsninger, noe som resulterer i færre driftsforstyrrelser og reduserte kostnader til vedlikehold og service. 

Ren luft reduserer også behovet for rengjøring med 30–50 %, og fører til mindre svinn på grunn av varer som ikke er nedsmusset med støv. Takket være bedre luftsirkulasjon og takmonterte luftrensere kan man oppnå betydelige besparelser på utgifter til oppvarming av lokaler, siden behovet for oppvarming minsker med opptil 25 %.

Piglet_or
Opptil 25 % redusert behov for oppvarming.
Når den varme luften stiger, fordeles den effektivt ut i lokalet igjen gjennom Njords takmonterte luftrenser, noe som reduserer behovet for oppvarming og dermed oppvarmingskostnadene.
Piglet_or
Opptil 20 % reduksjon av sykefravær.
Ren og sunn luft reduserer smittespredning, holder personalet friskere og reduserer korttidssykefraværet.
Piglet_or
Opptil 30 % redusert behov for vedlikehold av maskiner.
Med ren luft skapes et optimalt miljø for maskiner og avansert utstyr, noe som gir færre driftsforstyrrelser og reduserte vedlikeholdskostnader.
Piglet_or
Opptil 20 % mindre svinn.
Lagerførte varer og produkter holdes rene og blir ikke nedsmusset av så mye støv at de må kasseres.
Piglet_or
Opptil 50 % redusert behov for rengjøring.
Mindre støv og smuss samler seg på utstyr, maskindeler og andre overflater over gulvnivå. Det reduserer rengjøringsbehovet med 30–50 %, noe som gir reduserte rengjøringskostnader.

Våre industrielle luftrensere for ren luft og reduserte kostnader

Njord XP-S

En ekstremt kompakt og smidig design med maksimal filtreringsflate gjør Njord XP-S svært effektiv og lett å plassere. For rene og sunne miljøer i mindre lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med to luftinnsug kombinerer kompakt design med maksimal filtreringsflate for høyest mulig effektivitet og avskillingsgrad. Tilpasset for store lokaler.

Njord XP-4

Njord XP-4 er et høykapasitetsaggregat med 360° filtrering som tilbyr en effektiv løsning for ren og sunn luft i svært store lokaler.