Kundecase: NTM / Närpes, Finland

“Vi valgte å bytte til Njords luftrensere på grunn av bedre filtreringshastighet og lavere strømforbruk.”

Se filmen Njord@NTM

Se filmen Njord@NTM

I vår virksomhet med produksjon av karosserier, påbygg og tilhengere til tunge transportkjøretøyer og rensebiler foregår det mye sveising og sliping i sveisehallene som genererer både sveiserøyk og slipestøv. Vi har også glassfiber og trestøv som oppstår ved saging og sliping av ulike produksjonselementer. For å beskytte personellet som jobber i produksjonen har vi brukt luftrensing i flere år, men vi valgte å gå over til Njords luftrensere på grunn av bedre filtreringshastighet og lavere strømforbruk enn vårt tidligere luftrensesystem.

Nå har vi mindre synlig røyk i hallene og vi opplever renere luft både i sveisehallene og i glassfiber/treforedlingshallen. I tillegg er strømforbruket lavere. Med rask og fleksibel service og smidige filterskift fungerer samarbeidet med Njord godt og vi anbefaler Njord til alle som trenger et renere arbeidsmiljø.

Leif-Johan Karlstedt, Vedlikeholdsleder
NTM Närpes Trä & Metall / Närpes, Finland

Grunnlagt i 1950, er NTM et teknologiselskap som utvikler, produserer, selger og vedlikeholder transportutstyr for tungtransport og innsamling av gjenvinningsmaterialer og avfall. Gjennom en målrettet satsing på produktutvikling og kvalitet har NTM-gruppen utviklet seg til å bli en av de ledende aktørene i Norden. NTMs markedsområde omfatter i tillegg til de nordiske landene også Storbritannia, Holland, Østerrike, Polen, Kroatia, de baltiske landene, Canada og USA. www.ntm.fi

Vil du også ha ren og sunn luft på arbeidsplassen?