Kundecase: Heidelberg Materials / Slite, Sverige

“Personalet skal først og fremst beskyttes, og derfor er effektiv luftrensing avgjørende i vår virksomhet.”

Se filmen Njord@Heidelberg-Materials

Se filmen Njord@Heidelberg-Materials

I vårt anlegg i Slite, på Gotland, håndterer vi alternative brensler for Heidelberg Material Cement Sweden som matcher deres krav til forbrenning i klinkerproduksjon. Drivstoffet består av avfall som ikke kan materialgjenvinnes og kan være alt fra ikke-gjenbrukbar plast til byggeavfall. Ved knusing av avfallsbrenselet oppstår det støv der partikler og sporer av ulike slag risikerer å skape store problemer med arbeidsmiljøet og dermed helserisiko for personellet som oppholder seg i anlegget. 

Personalet skal først og fremst beskyttes, og derfor er effektiv luftrensing avgjørende i vår virksomhet. Vi bruker Njord luftrensere som løser våre behov på en god måte da de meget effektivt renser luften i lokalene. Til tross for det tøffe miljøet fungerer de uten problemer og håndteringen av filterskift er jevn og effektiv. 

Karl-Erik Gestrinius, Produksjonssjef Alternative Fuels NE
Heidelberg Materials / Slite, Sverige

Heidelberg Materials’ Alternative Fuels-avdeling, som er en del av det internasjonale byggevarekonsernet Heidelberg Materials med cirka 51.000 ansatte i mer enn 50 land, har som oppgave å forsyne konsernets produksjonsanlegg i Nord-Europa med kvalitetssikret alternative drivstoff. www.heidelbergmaterials.com

Vil du også ha ren og sunn luft på arbeidsplassen?