Luftrenare för offentlig miljö

Effektiv industriell luftrening för offentliga miljöer

Skapa rena och hälsosamma inomhusmiljöer och minimera smittspridning av luftburna bakterier och virus. Minska renhållnings- och uppvärmningsbehovet.

Med ren luft skyddas människor från att andas in skadliga partiklar och risken att smittas av luftburna bakterier och virus, som Covid-19, minskar avsevärt. Våra flexibla luftrenare skapar rena inomhusmiljöer utan damm, pollen och hälsofarliga partiklar i alla typer av offentliga miljöer som köpcentrum, flygplatser, sporthallar, museum och evenemangslokaler.

Den rena luften som blåser ut från luftrenaren bidrar till förbättrad luftcirkulation i lokalen vilket minskar behovet av uppvärmning och därmed även minskar uppvärmningskostnaderna. Även behovet av renhållning minskar i och med att damm och partiklar fångas upp av luftrenaren.

Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Konstant ren och hälsosam inomhusmiljö.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Renare lokaler utan damm och partiklar.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.
Minskad smittorisk med upp till 90 %.
Konstant ren och hälsosam inomhusmiljö.
Förbättrar inomhusmiljön för allergiker vilket minskar allergiproblemen.
Renare lokaler utan damm och partiklar.
Friskare personal och minskad sjukfrånvaro.
Ren luft minskar städbehovet vilket ger minskade städkostnader.
Bättre luftcirkulation minskar uppvärmningsbehovet, vilket ger minskade uppvärmningskostnader.

Specifika luftreningsfunktioner

Fler luftreningsmöjligheter i offentlig miljö

Fler luftrenings- möjligheter i offentlig miljö

Utrusta luftrenaren med tillval som hanterar specifika utmaningar som till exempel problem med dålig lukt eller skapa partikelfria säkra luftzoner där många människor möts.

Bekämpning av dålig lukt och odörer med jonisering

Bli av med dålig lukt och odörer effektivt och snabbt genom att utrusta luftrenaren med en joniseringsenhet.

Skapa säkra luftzoner med Njord Safe-Zone™

Skapa säkra, definierade zoner med ren och hälsosam luft och minska risken att bli smittad med upp till 90 %.

Rekommenderade luftrenare för offentlig miljö

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.

Njord XP-2

Njord XP-2 med dubbla luftinsug kombinerar kompakt design med maximal filtreringsyta för högsta effektivitet och avskiljningsgrad. Anpassad för stora lokaler.

Njord XP-4

Luftrenare Njord XP-4 är ett högkapacitetsaggregat med 360° filtrering som erbjuder en effektiv lösning för ren och hälsosam luft i mycket stora lokaler.