Kundcase: Komplett / Sandefjord, Norge

”Med Njords luftrenare i våra lokaler visar luftmätningarna att vi uppnår goda resultat, likaså den upplevda inomhusmiljön är god och responsen från medarbetarna har varit uteslutande positiv.”

Se filmen Njord@Komplett

Se filmen Njord@Komplett

Komplett har sitt logistikcenter i Sandefjord med både AutoStore, bansystem och förpackningsmaskiner samt en hel del relaterad teknisk utrustning. Vi har stor aktivitet på lagret vilket i sin tur skapar mycket damm som påverkar både människor och utrustning. I samband med implementeringen av nya extruderingsmaskiner ville vi ha mer kontroll över damm och partiklar från kartongförpackningarna eftersom det är viktigt för oss att våra medarbetare har en bra och ren inomhusmiljö. Dessutom ville vi skapa en så bra miljö som möjligt för den tekniska utrustningen och vår AutoStore.

Vi valde Njord Clean Air eftersom de hade bra referenser och bra idéer om hur man ställer in luftrenarna och hanterar luften korrekt i de aktuella zonerna. Vi fick även en bra genomgång av deras produkter och vad de kunde erbjuda redan vid första mötet.

Vid starten gjordes mätningar i definierade områden vilket gjorde oss säkra på att det var rätt val att expandera till fler områden i lagret. I närheten av maskinerna som producerar med pappdamm finns också ett tydligt, synligt resultat i luftrenarnas filter.

Med Njords luftrenare i våra lokaler visar luftmätningarna att vi uppnår goda resultat, likaså den upplevda inomhusmiljön är god och responsen från medarbetarna har varit uteslutande positiv – speciellt från de som arbetar i områden med mycket pappemballage i omlopp. Vi har ett bra samarbets- och serviceavtal med Njord där filterbyten och uppföljning av maskinerna görs utan att vi behöver vara inblandade i stor utsträckning. Njord kommer på överenskommen tid och en servicerapport skickas tillbaka direkt efter besöket.

Kenneth N Hofstedt, Teknisk chef
Komplett / Sandefjord, Norge

Komplett Group är en ledande online-återförsäljare av elektroniska produkter i Skandinavien, genom varumärkena NetOnNet, Komplett, Webhallen, Ironstone och Itegra, med försäljning till offentliga och privata företag, stora som små, samt grossistförsäljning till återförsäljare. www.komplett.com

Vill du också ha ren luft på arbetsplatsen?